Yazılar‎ > ‎

Neden 6 sigma ?

29 Ara 2014 06:55 tarihinde Eray Bartan tarafından yayınlandı   [ 29 Ara 2014 06:56 güncellendi ]
ISO 9001-2000 ve bunun gibi toplam kalite yönetim sistemleri sadece nitel bilgi üzerinde yoğunlaşarak herşeyi sayılara dökmekte yetersiz kalmıştır,ayrıca detaylı analizden yoksun oldukları için bizi tam sonuca götüremediği gibi eksik bilgi vererek ,süreç üzerinde derinlemesine iyileştirme sağlamamaktadir.

Gün geçtikçe gelişen kalite iyileştirmesi tekniklerinden en son gelinen nokta ve bizim SIFIR HATA dediğimiz 6 Sigma devri başladı! Basit bir dille yazacak olursam 6 sigma uzun vadede kalite iyileştirmesi ve ürün veya hizmette değişkenliği azaltarak,milyonda 3.4 hata düzeyini yakalayabilmek için tasarlanmış bir istatistiksel süreç iyileştirmesi ve yönetim felsefesidir.

En geniş anlamıyla Altı Sigma yı, müşteri ihtiyaçlarını kusursuza yakın bir düzeyde karşılama, daha fazla müşteri tatmini, karlılık ve rekabetçi pozisyon için kültürel değişim gayreti olarak tanımlamak mümkündür.

Altı Sigma çoğu kez mühendis ve istatistikçiler tarafından ürün ve süreçlerin mükemmelleştirilmesi için kullanılan teknik bir yöntem olarak algılanır; ancak temelde iş başarısını sağlamak, sürdürmek ve maksimize etmek için kullanılabilecek kapsamlı ve esnek bir çalışma sistemdir. İstatistik bu sistemin en önemli ögesidir çünkü sezgilerin bizi yanlış yönlere sürükleyebileceği durumlarda istatistiksel analiz doğruyu bulmamızı sağlar. Üretim sürecinin varolduğu her ekonomik birim, teorik olarak, süreç yeterliliğini geliştirme fırsatlarına sahiptir ve bu yönde Altı Sigma dan yararlanabilir.

Lider kadrosu Toplam Kalite Yönetimi felsefesine inanmış, başarının kültürel dönüşümden geçtiğini kavrayan, stratejik düşünebilen ancak uygulama için somut, detaylı bir yol haritasına ve danışmanlığa ihtiyaç duyan tüm firmalar Altı Sigma için potansiyel adaylardır.

Bunların arasından daha önce Toplam Kalite Yönetimi alanında bazı girişimlerde bulunmuş ancak ellerinde sistemli bir yaklaşım ve rehberlik desteği olmadığı için beklenilen sonuçlara ulaşamamış, lider kadrosu yapısal dönüşüme zihinsel olarak hazır firmalar bu girişime nispeten daha hazırlıklı sayılabilir.

Neden 6 sigma ?

Süreçlerde entegrasyonu sağlar, kaliteyi günlük işlerin bir parçası haline getirir. Güçlü bir liderlik desteğini ön koşul olarak tanımlar ve harekete geçirir. Kavram bulanıklığını ortadan kaldırır, felsefe yapmaz, tutarlı ve basit bir mesaj verir. Belirsiz kalite sloganlarını temel almaz, anlamlı, net ve motive edici hedefler koyar. Kalite Zorbalığı yapmaz, sonuca götüren en kolay ve basit yaklaşımın seçilmesini ister. Kurum içi engelleri aşmayı hedefler, kalite çalışmalarını departman düzeyinde sınırlamaz. Adım adım ve sıçramalı değişim arasında bir seçim yapmaya zorlamaz, orta yolu önerir. Reengeneering ve Kaizen(küçük adımlarla veya değişimlerle büyük iyileşmelerin sağlanmasını sağlamak) arasındaki çekişmeye akılcı bir sentezle cevap verir.

Küçük iyileştirme fırsatlarının devamlı olarak araştırılmasını ve bunun sistemli bir faaliyet olarak sürdürülmesini, sürecin mevcut haliyle müşteri gereksinimlerini karşılama kapasitesinin tükendiği noktada ise köklü yeniden tasarımların devreye sokulmasını önerir. Eğitimde yüksek standartlar koyar, eğitimin başarısını eğitilen kişi sayısıyla ölçmez. Altı Sigma, çalışanların arzulanan standarda ulaşabilmesi için gerekli zaman ve parasal yatırımın yapılmasını talep eder. Kara Kuşak ve Yeşil Kuşaklar için haftalar süren bir temel eğitimi öngörür. Eğitimde iyileştirme araçlarını tanıtmanın ötesinde nasıl ve ne zaman kullanılacakları, iyileşmenin nasıl hayata geçirileceği konusunda belirgin bir içerik sunar. Altı Sigma, eğitimle yapılan iş arasında bağlantıyı kurar ve eğitimin başarısını somut projelerde sağlanan ilerlemelerle değerlendirir. Kurumsal dönüşüm için gerekli alt yapıyı oluşturur, değişim ajanlarını eğitip görevlendirir. Kara Kuşaklar ve Yeşil Kuşaklar firmadaki rutin faaliyetlerini sürdürürken bir taraftan da kurumsal dönüşümü sağlayacak örgütlenmenin iskeletini oluştururlar. Sadece ürün kalitesine değil bütün iş süreçlerine önem verir. Altı Sigma üretim süreci kadar, eşdeğer yaşamsal öneme sahip diğer alanlara da gereken önemi verir. Hizmet ve diğer işlemsel süreçlerdeki iyileştirme fırsatlarını vurgular. Ürün spesifikasyonları kadar maliyet, çevrim zamanı, değer katan aktivitelerin süreçlerdeki oranı gibi farklı parametreleri de göz önünde bulundurur. Çalışanlarda teknik bilgi ve beceri kadar insani mükemmelliği de hedefler.

6 sigma genel olarak 5 adımda gerçekleşmektedir. Altı Sigma ve Problem Çözümünde İzlenen TÖAİK Çevrimi ( Tanımlama, Ölçme, Analiz, İyileştirme, Kontrol )

6 sigmayı kullanan her şirket kalite de büyük iyileşmeler sağlamıştır.Motorola,6 sigma ile 5 yıl içinde kaliteyi 10 kat iyileştirme hedefine ulaşmış bir firma.Motorola’da ki uygulamayı incelediğimde kalitenin bütün iş süreçlerinde yaygınlaştırıldığını gördüm, yani “3 sigma(milyonda 3 400 hata) ile imal edip,2 sigma (milyonda 34 000 hata)ile tasarlayıp,1 sigma(milyonda 340 000 hata) ile yöneterek, 6 sigma şirketine sahip olunmuyor!
Comments